2023 Bütçesi 2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı - I Çağrı

04 Mart 2024 Pazartesi


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Erasmus Koordinatörlüğü

2023 Bütçesi 2023-2024 Akademik Yılı

Erasmus+ KA131

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı - I Çağrı

 

Proje Numarası: 2023-1-TR01-KA131-HED-000114006

                             

                      

Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, AB üyesi ülkelere yapılacak hareketlilikler gerçekleştirilmektedir.

Hareketlilik, 2023-2024 akademik yılı personel eğitim alma hareketliliğini kapsamaktadır.

Kontenjan sayısı: 10 personel

İlan yayınlanma tarihi: 12 Şubat 2024

Başvuru tarihleri: 04-22 Mart 2024 (mesai bitimi saat 17.00)

Başvuru linki:  https://turnaportal.ua.gov.tr/giris

Başvuru sonuçlarının ilanı için öngörülen tarih: 01 Nisan 2024

 

Başvuru şekli:

-           Tüm başvuru işlemleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan e-devlet başvuru platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülecektir.

-           Başvuru için istenen belgelerin Başvuru Portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belge ile başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

-           Başvuru portalı 22.03.2024 tarihinde saat 17:00 itibariyle kapanacak, belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır.

-           Portala e-devlet ile giriş yaptıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus+ başvurularına ulaşabilirsiniz.

-           Başvuru sonunda ‘Başvuru Formunu Onayla’ butonuna basmayı unutmayınız.

Tüm adaylar aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre oluşan ağırlıklı puanlarına göre sıralanacaktır. Seçim Sonuçlarının ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler e-posta yoluyla kabul edilecektir: erasmus@ibu.edu.tr 

  • Dil puanı belgesi (Minimum dil puanı 65’tir. YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele puan verilir, bkz. seçim kriterleri)
  • Görev belgesi (ÜBYS üzerinden temin edilebilir)

Başvurularda sisteme yüklenmesi gereken belgeler:

1-      Ev sahibi kurumdan alınacak imzalı, onaylı davet mektubu

2-      Gün bazlı eğitim programı

3-      Görev belgesi (ÜBYS üzerinden)

4-      Yabancı Dil Belgesi (varsa)

 

NOT: Başvurularda sisteme “Görev Belgesi” yerine “Hizmet Belgesi” yüklenmemesi önemle rica olunur.

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

 

  • Personel eğitim alma hareketliliği, kurum personelinin program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Eğitim etkinlikleri ya da işbaşı eğitimi eğitim alma faaliyetinin konusu olabilir.
  • Eğitim alma faaliyeti, yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarında, işletmelerde veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları vb. olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
  • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle seçim sonrası hazırlanacak olan Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
  • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat günleri hariç 5 iş günü olarak belirlenmiştir ve faaliyet gerçekleştirilen günler ve seyahat gideri için 1 gün (gidiş günü) hibe ödemesi yapılır.
  • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre) ödenecektir (link aşağıda yer almaktadır).
  • Seçim sürecinde Ulusal Ajans ve program kurallarına göre oluşturulan BAİBÜ Erasmus Koordinatörlüğü Personel Eğitim Alma Hareketliliği kriterleri dikkate alınacaktır. Seçim kriterlerine http://erasmus.ibu.edu.tr/egitim-alma-hareketliligi linkinden ulaşabilirsiniz.
  • Eğitim alma faaliyetinin, sözleşme gereğince en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
  • İsteyen personel, programdan hibe almadan da yararlanabilir.

Hibelendirme:

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

126

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

 Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

 Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

Yeşil Seyahat Hibe

Tutarı (Avro)

10-99 km arası

23 €

 

100-499 km arası

180 €

210

500-1999 km arası

275 €

320

2000-2999 km arası

360 €

410

3000-3999 km arası

530 €

610

4000-7999 km arası

820 €

 

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

 

Değerlendirme:

Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan kriterler ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak Rektörlük Makamı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden, değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek personel belirlenecektir.

 

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

Programdan ilk kez yararlanma

+10

İdari personel ise

+15

Öğr. Gör. veya Arş. Gör. ise

+5

Kendileri veya 1. Derece yakınlar AFAD’dan afetzede yardımı alma

+10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel ise (belgelendirmek kaydı ile)

+5

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçme

-20

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyet yapma (karşı kurumun Yapay Zeka çalışmalarının olduğu ve bununla ilgili çalışma yapılacağına dair belge)

+5

Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yapma

+5

Personel Hareketliliği Programından yararlanma

(Ders Verme ve/veya Eğitim Alma)

(Son 2 yıl içerisinde Erasmus personel hareketliliğinden faydalanan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.)

Üç yıl önce

-5

Dört yıl önce

-3

Beş yıl önce

-1

YDS, KPDS vb. gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele, yanda görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

50-60

+2

61-70

+3

71-80

+4

81-90

+5

91-100

+6

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır:

1.Hizmet süresi fazla olan personele öncelik tanınır.

2. Dil puanı yüksek olan personele öncelik tanınır.

Seçimlerde programdan faydalananların çeşitliliğini artırmak amacıyla, her bölüme kontenjan sağlanmaya çalışılacaktır.