2023 PROJESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI ERASMUS+ KA131 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

03 Nisan 2024 Çarşamba

                                                                                                                                  
                                                                                                                                         

                                                                                                                                    
2023 PROJESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ KA131
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
 
 
2023 Projesi 2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma seçim süreci tamamlanmıştır.
 • Hibeli olarak desteklenecek eğitim alma süresi toplam 5 gündür.
 • Sadece gidiş seyahat günü için hibe ödemesi yapılacaktır. Dönüş seyahat günü için hibe ödenmeyecektir.
 • Eğitim alma faaliyetinin en geç 30 Ekim 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
 • Seyahat ücreti (distance calculator/mesafe hesaplayıcısına göre hesaplanarak) ödenecektir.
 • Personel eğitim alma faaliyeti, tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Erasmus+ Mobility Agreement Staff Mobility For Training) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Hareketlilik anlaşması (mobility agreement) belgesinin, en geç 17 Mayıs 2024 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep göstermeksizin 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe ödemesi yapılmış ise ödenen hibe geri alınır.
 • Planlanan faaliyetten daha az kalınması durumunda hibe iadesi yapılacaktır.
 • Yedek listesinde bulunan personel, hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilir.
 • Seçim sonuçlarına itirazı olan personelin itirazını resmi şekilde 15 Nisan 2024 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne eposta ile (erasmus@ibu.edu.tr) bildirmeleri gerekmektedir.
 • Hareketlilikten faydalanmak istemeyen personelin 15 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir. Feragat dilekçesi örneğine http://eski-erasmus.ibu.edu.tr/personel/dokuman-ve-formlar linkinden ulaşılabilir.
NOT: Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı yüz yüze yapılacaktır. Söz konusu toplantıya ait detaylar aşağıdadır:
 • Toplantı tarihi: 17 Nisan 2024
 • Toplantı saati: 14:00
 • Yer: Erasmus Ofisi Toplantı Salonu
Sonuç listesi için tıklayınız.
İletişim için:
Nil Başak Top Kılıç
nilbasaktop@ibu.edu.tr
Dahili: 8005