2023 Projesi Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler ile KA131 GASTRONOMİ/ DUSK/ BİLKON/ TESİAD Konsorsiyumları Öğrenci Staj Hareketliliği I. Çağrı Başvuru Sonuçları

18 Ocak 2024 Perşembe

2023 Projesi Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler ile KA131 GASTRONOMİ/ DUSK/ BİLKON/ TESİAD Konsorsiyumları Öğrenci Staj Hareketliliği I. Çağrı Başvuru Sonuçları

2023 Projesi Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler ile KA131 GASTRONOMİ/ DUSK/ BİLKON/ TESİAD Konsorsiyumları Öğrenci Staj Hareketliliği I. Çağrı Başvuru Sonuçları

2023 Projesi Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler ile KA131 GASTRONOMİ/ DUSK/ BİLKON/ TESİAD Konsorsiyumları Öğrenci Staj Hareketliliği I. Çağrı Başvuru Sonuçları aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz.

  • Değerlendirmede, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si alınmıştır. Aynı akademik kademede daha önce Erasmus programından faydalanan, gerekçesiz vazgeçen öğrencilerden -10 puan kesintisi yapılmış ve başvuru esnasında kabul mektubu sunan öğrencilere +10 puan eklenmiştir.
  • Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
  • Sıralamalar, daha önce belirlenen ve ilan edilen kriterler dahilinde Erasmus Genel Puanına göre adayların Fakülte/MYO/YO/Enstitü içerisinde bölümler de dikkate alınarak en yüksekten en düşüğe sıralamasıyla yapılmıştır.
  • Sonuç ilanında hareketliliğe hak kazanan öğrencilerimizin, programdan yararlanacaklarına dair onay vermek üzere erasmusintern@ibu.edu.tradresine 22.01.2024 tarihi saat 17.00’ a kadar e-posta göndermeleri gerekmektedir.
  • Sonuçlara ilişkin itirazlar 22.01.2024 tarihi saat 17:00’a kadar taranmış yazılı dilekçe ile erasmusintern@ibu.edu.tradresine e-posta yoluyla iletilebilir.
  • Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 22.01.2024 tarihine kadar http://erasmus.ibu.edu.tr/staj-dokuman-formlinkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Dilekçe, ofisimize şahsen teslim edilebilir veya erasmusintern@ibu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Aksi halde zamanında feragat etmeyen öğrencilerin başvurularında bundan sonraki süreçler için Erasmus programlarından faydalanmada puan kesilecektir.
  • Başvurusu kabul edilen asıl öğrencilerin 29 Şubat 2024 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne geçerli bir kabul mektubu sunmaları gerekmektedir.
  • Seçilen Asıl öğrenciler için "Bilgilendirme Toplantısı" yapılacaktır. Bilgilendirme toplantısı 24 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te Teams üzerinden online olarak yapılacaktır. Toplantı katılım linki başvuru esnasında beyan edilen e-posta adreslerine gönderilecektir. Toplantıya katılım zorunlu olup katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Mazeret bildirmeden toplantıya katılmayan öğrencilere, programa tekrar başvurmaları halinde başvurularında -5 puan uygulanacaktır.
  • Yedek listedeki öğrenciler, programdan hibesiz de faydalanabilirler.
  • Hareketlilik süresi 2 ay (+5 gün olabilir) olarak belirlenmiş olup staj hareketliliği faaliyeti en geç 30 Eylül 2024tarihine dek tamamlanmış olmalıdır.

2023 KA131 GASTRONOMİ Staj Hareketliliği sonuç listesi için tıklayınız.

2023 KA131 DUSK Staj Hareketliliği sonuç listesi için tıklayınız.

2023 KA131 BİLKON Staj Hareketliliği sonuç listesi için tıklayınız.

2023 KA131 TESİAD Staj Hareketliliği sonuç listesi için tıklayınız.