2024 BÜTÇESİ 2024-2025 AKADEMİK YILI Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler (AB Üyesi Ülkeler) ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (KA131) Başvuru İlanı I. ÇAĞRI

26 Şubat 2024 Pazartesi


BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2024 BÜTÇESİ 2024-2025 AKADEMİK YILI 

Erasmus+ Programla İlişkili Olan Ülkeler (AB Üyesi Ülkeler) ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (KA131) Başvuru İlanı                         

(2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi – 2024 Bütçesi – I. ÇAĞRI)

2024-2025 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

"2024-2025" eğitim öğretim yılı Güz Dönemi Erasmus+ AB Üyesi Ülkeler ile Hareketlilik Programları kapsamında AB’de "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ AB Üyesi Ülkeler ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları başlayacaktır.

      Başvuru süreci şu şekildedir:

 • Başvuru tarihleri: 26 Şubat 2024 – 13 Mart 2024  ( mesai bitimi saat 17:00)
 • Başvuru linki : https://turnaportal.ua.gov.tr/giris
 • Kontenjan: 50 kişi
 • Bütçe ve başvuru durumuna göre yedek öğrenci seçilebilir
 • Hibeler kesinleşinceye kadar tüm öğrenciler aday statüsünde olup, hibeler netleştikten sonra tekrar değerlendirilecektir.
 • Başvurular, başvuru tarihleri içerisinde başvuru linkinden online olarak yapılacaktır. Elden, posta ile ya da e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeler, koşullar ve hibe miktarları aşağıda yer almaktadır.

 

 • “Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Üniversitemiz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

 

 • 2024 Yılı Katkı Anlaşması imzalanıp hibeler kesinleşene dek katılımcıların tüm mali sonuçlara katlanmaları gerekmektedir.

 

 • Başvuruda bulunulabilecek kurumlar ve kontenjanlara başvuru tarihi itibariyle buradan ulaşabilirsiniz.

 

Şartlar:

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen tarihlerde yapmış olduğu Erasmus dil yeterlilik sınavlarından (proficiency test), aşağıda belirtilen seviye tespit sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ya da YÖKDİL, YDS gibi ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından en az belirtilen puanları almış olmak. 
 • Erasmus kapsamında öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır. Bu nedenle başvurulan okula göre dil puanı barajı 60’ın üzerinde olması beklenebilir.
 • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde yapılmış/ yapılacak olan sınavlar geçerlidir. Geçerli olan sınavlar:
 • 02 Mart 2022
 • 20 Nisan 2022
 • 21 Ekim 2022
 • 22 Aralık 2022
 • 02 Mart 2023
 • 06 Ekim 2023
 • 02 Kasım 2023
 • 05 Ocak 2024
 • 08 Mart 2024 (yapılacak)

 

 • Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı sınavlardan sadece yukarıda belirtilen tarihlerdeki sınavlar Erasmus Öğrenci Öğrenim hareketliliği başvurularında geçerli olacaktır. Bu sınavlarda en az birinden yeterli puan alınmış olması gerekmektedir. Eğer birden fazla sınava girilmişse yüksek puan alınan sınav sonucu Erasmus başvurusunda kullanılabilir. Başka Üniversitelerden alınmış dil yeterlilik belgesi kabul edilmeyecektir.
 • Akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına (GANO) sahip olmak gerekmektedir.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve  lisansöğrencilerinin son transkript notları 4 üzerinden en az  2,20 (100'lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,50 olmalıdır. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış; Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 20/4.00 , birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olması gerekmektedir.
 • Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir.
 • Birimlere göre kontenjan sayıları :

BİRİM

KONTENJAN

Eğitim Fakültesi

6 öğrenci

Fen Edebiyat Fakültesi

8 öğrenci

Güzel Sanatlar Fakültesi

1 öğrenci

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

6 öğrenci

İlahiyat Fakültesi

1 öğrenci

İletişim Fakültesi

1 öğrenci

Mimarlık Fakültesi

3 öğrenci

Mühendislik Fakültesi

8 öğrenci

Sağlık Bilimleri Fakültesi

3 öğrenci

Spor Bilimleri Fakültesi

3 öğrenci

Turizm Fakültesi

3 öğrenci

Ziraat Fakültesi

1 öğrenci

Yabancı Diller Yüksek Okulu

3 öğrenci

Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi

1 öğrenci

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2 öğrenci

TOPLAM:

50 öğrenci

 • Birimlere göre kontenjan sayıları üniversitelerle anlaşma, kontenjan, başvuru durumu ve diğer kriterlere göre değişiklik gösterebilir. Kontenjanların doluluk oranına bağlı olarak diğer birimlere kontenjan aktarması yapılabilir.

 

 • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • GANO %50 ‘si ve yabancı dil puanı %50’ si alınıp toplandıktan sonra geçerli Erasmus puanı oluşacaktır.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan**

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan***

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+ 10 puan****

Aynı proje kapsamında daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

* 10 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

** Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

*** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

****Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki başvurularında uygulanmaz. Ek puan, öğrenci seçilmediği takdirde sonraki başvurularında da uygulanmaya devam olunur.

 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.
 • Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir. Ancak bu talep karşı Üniversitelerle Üniversitemizin anlaşmalarına göre komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Başvurular 2024 bütçe yılı kapsamında değerlendirilecektir.

2023-2024 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ülkelere Göre Hibe Miktarları (2024 Bütçesi)

Ülke Grupları

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya,İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg,Malta, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya,Yunanistan

600

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Litvanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye

450

 

 • Erasmus+ Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde Uygulanacak Seyahat Hibesi Miktarları (2024 Bütçesi)
 • Öğrencilerin seyahat masraflarına katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile, hareketliliğin başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki km değeri tespit edilip ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır. Mesafe bandı hesaplayıcısında çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz.
 • Genel kural olarak 500 km'nin altındaki mesafelerde katılımcıların düşük emisyonlu ulaşım araçlarıyla seyahat etmeleri gerekmektedir. Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir. Gerektiğinde, seyahat günleri için en fazla iki gün ve yeşil seyahat kullanılması durumunda en fazla altı gün olmak üzere, faaliyet öncesi ve sonrası seyahat süresi için bireysel destek hibesi verilebilir.
 •  

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 km

28

56

100 - 499 km

211

285

500 -1999 km

309

417

2000 - 2999 km

395

535

3000 - 3999 km

580

785

4000 - 7999 km

1188

1188

8000 km ve üzeri

1735

1735

İLAVE HİBE DESTEĞİ

İmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. Bu durum aşağıda sıralanmıştır:

 • 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
 • Yetim/ölüm aylığı bağlananlar
 • Şehit/gazi eş ve çocukları ile gazilerin kendileri
 • Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.
 • Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler)
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında ebeveynlerinden biri veya vasisi engelli veya muhtaç aylığı alanlar ( https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf)
 • Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar ( Tek sefere mahsus olarak uygulanır. Seçildiği takdirde öğrencinin sonraki hareketliliklerinde bu kategoride tekrar ilave hibe desteği verilmez)

 

 • Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.
 • Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanır:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

***Burumda staj için ilave destek verilmez.

 • Bu destekten faydalanmak isteyen öğrencilerimizin Erasmus Ofisiyle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Durum tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

 • Başvurular online olarak yapılacak olup, hareketliliğe hak kazanılması durumunda Erasmus Ofisi evrakların asıllarını talep edebilir.
 • Başvuruda bulunan öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrencilerin başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğrenci Başvuru Sistemine yüklenecek belgeler:

1)       UBYS üzerinden temin edilmiş onaylı güncel transkript (E-devlet üzerinden alınan transkriptler kabul edilmeyecektir.)

2)       UBYS üzerinden temin edilmiş onaylı güncel öğrenci belgesi

3)       Dil Yeterlilik Belgesi (Üniversitemiz Yeterlilik Sınav Sonucu ise Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sınav sonuç sayfasından temin edilecek)

 • Başvuru süresi sonlandıktan sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Ayrıca eksik belge ve yanlış bilgiler içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Hibe ve ödeme tutarları 2024 Teklif Çağrısı esaslarına göre belirtilmiştir. Ulusal Ajansın değişiklik yapması halinde değişikliğe tabidir.