Erasmus+ (KA131) (2022-2023 Bütçesi) Personel Ders Verme Hareketliliği I. Çağrı Sonuçları

20 Aralık 2023 Çarşamba

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus+ (KA131) (2022-2023 Bütçesi)

Personel Ders Verme Hareketliliği I. Çağrı Sonuçları

 

Erasmus+ (KA131) (2022-2023 Bütçesi) Personel Ders Verme Hareketliliği seçim süreci tamamlanmıştır.

Önemli bilgiler için aşağıdaki açıklamayı dikkatlice okuyunuz.

  • Yerleştirmeler, anlaşma kontenjanlarına göre yapılmıştır.
  • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
  • Program kuralları gereği, 5 iş gününün altında faaliyet gerçekleştirilemez. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz; yapılan ödeme varsa iade talep edilir.
  • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler ve ders verme günlerinden farklı olması durumunda seyahat günleri için (maksimum 1 gün) hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi
  • Ders verme faaliyeti, sözleşme gereğince en geç 31 Mayıs 2024 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. Ancak faaliyetin en geç karşı kurumun 2023-2024 akademik yılı ders verme süresi bitmeden önce gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
  • Sonuçlara 25 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar erasmus@ibu.edu.tr eposta adresine dilekçe ile itiraz edilebilir.
  • Asıl seçilen personel bilgisi, ortak yükseköğretim kurumlarına Ofis aracılığıyla bildirilecektir. Asıl seçilen personelin, en geç 31 Ocak 2024 tarihine kadar Kabul Mektubunu ve onaylı Teaching Mobility Agreement formunu Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
  • Gidilen kurum çeşitliliğinin sağlanması için farklı kurumlara yerleştirme yapılmıştır. Mümkün olmayan hallerde ders verme hareketliliği için aynı kuruma seçilen katılımcıların farklı tarihlerde hareketlilik gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
  • Asıl seçilen personelin, gerekli dokümanları 31 Ocak 2024 tarihine kadar teslim etmemesi durumunda, yedek listeye geçilecektir.
  • Hareketlilikten faydalanmak istemeyen personelin 25 Aralık 2023 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile bildirmesi gerekmektedir. Feragat dilekçesi örneğine https://erasmus.ibu.edu.tr/personel/dokuman-ve-formlar linkinden ulaşılabilir.

 

Not: Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıya ait detaylar aşağıdadır:

Toplantı tarihi: 28.12.2023

Toplantı saati: 11:00

Toplantı yeri: Erasmus Ofisi Toplantı Salonu

Sonuç listesi için tıklayınız.