Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (KA131) 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi 2024 Bütçesi I. ÇAĞRI Sonuç İlanı

21 Mart 2024 Perşembe2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda AŞAĞIDA YER ALAN BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.
 
 • Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitemize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversitemiz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
 • Hareketliliğe katılacak öğrencilerimiz Üniversitemiz ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi başkanlığı  arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak hibeler üniversitemizin hesaplarına aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmaları gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu bilgilendirmeler doğrultusunda hareketliliğe katılmaktan vazgeçmek isteyen öğrencilere -10 puan uygulanmayacaktır.
 
 •  
 1. Değerlendirme, 100’lük sistemde Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si alınarak ve nihai olarak Erasmus Puanı elde edilerek yapılmıştır.
 2. Yerleştirme Erasmus Puanının, Fakülte/YO/Enstitü içerisinde bölümler de dikkate alınarak en yüksekten en düşüğe sıralamasıyla yapılmıştır.
 3. Değerlendirmede bölümler arası çeşitlilik kriteri dikkate alınmıştır.
 4. Başvurularda ikili anlaşmalarda yer alan kontenjanlardan en üst seviyede yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple fakülteler arası kontenjan aktarımı yapılmıştır.
 5. Yedek listesi kendi bölümü içerisinde sıralanmıştır.
 6. Listede yedek aday bulunmayan bölümlerde feragat halinde, ikili anlaşmalar kapsamında kontenjan olması şartıyla, öncelikle fakülte içerisinde yedek adaylar arasında, fakülte içerisinde yedek aday yoksa genel listede yedek adaylar içerisinde en yüksek Erasmus notu olan öğrenciye ASİL hakkı tanınacaktır.
 7.  
 • 2024 sözleşme dönemi kapsamında seçilen öğrencilerin ne kadarının hibeli, ne kadarının hibesiz veya kısmi hibeli olacağı 2024 Yılı Katkı Anlaşmasının imzalanmasını müteakip dağıtımı yapılacak olan 2024 KA131 hibeleri sonucunda kesinleşecektir.
 • Sonuç ilanında hareketliliğe hak kazanan öğrencilerimizin, programdan yararlanacaklarına dair onay vermek üzere erasmusoutgoing@ibu.edu.tr  adresine  26.03.2024 Salı günü saat 17.00’ a  dek e-posta göndermeleri gerekmektedir. 
 • Hareketliliğe 4. Sınıfta katılacak öğrencilerin derslerin eşleşmemesinden kaynaklı dönem uzama risklerini göz önünde bulundurmalıdırlar.
 • Yerleştirilen Üniversitede programına devam etmek istemeyen öğrenciler Koordinatörlüğümüze dilekçe vererek haklarından feragat edebilirler. Haklarından vazgeçmek isteyen (feragat etmek isteyen) öğrenciler  26.03.2024 Salı günü saat 17.00’ a dek Koordinatörlüğümüze dilekçe vermelidir. Dilekçe, ofisimize şahsen teslim edilebilir veya erasmusoutgoing@ibu.edu.tr  e-posta adresine gönderilebilir.
 • Feragat halinde 27.03.2024 tarihi itibariyle yedek listeye geçilecektir.
 • Zamanında feragat etmeyen öğrencilerden bundan sonraki Erasmus başvurularında puan kesilecektir.
 • Sonuçlara itiraz 26.03.2024 Salı günü saat 17.00’ a dek Koordinatörlüğümüze dilekçe verilerek yapılabilir. Dilekçe, ofisimize şahsen teslim edilebilir veya erasmusoutgoing@ibu.edu.tr  e-posta adresine gönderilebilir.
 • Söz konusu sonuçlar bir ön değerlendirmedir. Kesin kayıt hakkı, karşı kurumların onayından sonra gerçekleşecektir. Bu nedenle ön kabulu gerçekleşen adayların karşı kuruma yerleşmesi kesin değildir.
 • Anlaşma kontenjanı uygun olması ve karşı kurumun kabul etmesi halinde hareketlilikten hibesiz de faydalınabilir.
 • Yerleştirilen adaylar için 01.04.2024 Pazartesi günü saat 13.30 – 16.00 arasında Erasmus Ofisi tarafından süreç ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Toplantı Yeri: Öğrenci Merkezi Binası, Gençlik ofisi, Zemin kat, Çok Amaçlı Salon 2
 
 •  Toplantıya katılım zorunludur. Süreç ile ilgili ayrıca bir bilgilendirme toplantısı yapılmayacaktır.
 
                Erasmus sonuç listesine buradan ulaşabilirsiniz.
                Erasmus Feragat dilekçe formatına buradan ulaşabilirsiniz.